Thema's

De thema's waarmee wij binnen onze praktijk werken zijn zeer divers. Hieronder geven wij een overzicht met voorbeelden. Wil je meer informatie over een voor jou specifieke situatie dan kun je altijd persoonlijk contact opnemen met onze praktijk.

Fysieke klachten
Wat heeft een klacht je te vertellen en wat kun je ervan leren? Fysieke klachten kunnen ons zeer veel problemen opleveren en een zwaar beslag leggen op ons leven. Door ernaar te luisteren vormen ze tevens een bron van zelfinzicht en groei.

Niet goed in je vel zitten
Niet een specifieke klacht maar een algemeen gevoel van onbehagen. Waarom zit je niet lekker in je vel? Wat heeft het leven jou te vertellen. Waar kun je bijvoorbeeld meer ruimte innemen of welke stappen moeten nog door jou worden gezet?

Chronische klachten
Chronische klachten ontstaan vaak doordat innerlijke conflicten op mentaal of emotioneel vlak niet of niet goed worden opgelost. Ze vragen van ons daarop te reflecteren en bij onszelf naar binnen te gaan om te kijken en te voelen wat er in de diepere lagen van ons speelt.

Mentaal of emotioneel zware periode
Soms kunnen we belast zijn met een mentaal of emotioneel zware periode. Bijvoorbeeld door problemen op het werk of door een gezinslid ziek is of veel aandacht vraagt. De druk kan dan zo hoog zijn dat het goed is om even de tijd te nemen, pas op de plaats, aandacht voor jezelf en te doorvoelen wat het met je doet en wat jij nu nodig hebt in dit moment.

Loslaten van familiebanden
Familiebanden kunnen soms een zware last op ons leggen. Hoe kunnen we hier (wat) meer afstand van nemen en een gezondere basis vinden om hiermee om te gaan? Door van binnen te voelen wat goed voor jou is kan meer afstand worden genomen, je vind zo als vanzelf de juiste balans.

Maken van keuzes
Niet alle keuzes zijn even makkelijk te maken. Soms hangt er ook veel vanaf. Het denken kan dan wel antwoorden geven maar is daar vaak ook niet toereikend in. Een holistische massage biedt je de ruimte om te voelen en te ervaren wat voor jou de beste keuze is en ook hoe je daar kunt komen, welke stappen daarbij kunnen worden gezet.

Relaties
Relaties zijn een dynamisch gegeven waar we soms diep in worden geraakt. Hoe gaan we om met onze relatie en hoe stellen we ons daarin op, hoe vinden we daarbij de juiste balans en hoe houden we de relatie open op een manier dat we onszelf daarin ook terug kunnen zien.

Omgaan met conflicten
Er is bijna niets zo moeilijk als omgaan met conflicten omdat ze het uiterste vragen. We raken vertrikt en zien de mogelijkheden niet meer. Omdat alle antwoorden zitten in onszelf en daarmee is het tijd om pas op de plaats te maken en tevens voor reflectie en bij onszelf naar binnen gaan.

Jezelf op een dieper niveau leren kennen
Er is bijna geen betere manier om jezelf beter te leren kennen dan door lichaamswerk. Door laag voor laag naar binnen te gaan kom je steeds weer dichter bij je kern.