Body Core Alignment

Body core alignment is een methodiek die zich richt op structurele en verdiepende uitbalancnering van lichaam en geest. Fysiek, mentaal, emotionele en spirituele integratie staat bij body core alignment dan ook centraal. In een reeks van sessies werk je toe naar meer energie, balans en vrijheid in je leven.

Wanneer Body core alignment

Bodycore alignment is een niet specifieke verdiepende methodiek voor bewustwording en meer balans, groei en integratie in je leven. Daarmee bedoelen we dat deze methodiek er niet op is gericht om te werken aan een specifiek probleem of thema. Daarentegen is de methode erop gericht om vanuit een open en onderzoekende houding te werken aan een verdiepend proces van heelwording en bewustwording van lichaam en geest. De basis van body core alignment bestaat uit een reeks van tien tot twaalf sessies waarbij het lichaam en de wijsheid die daarin ingesloten is op structurele wijze wordt verkend. Je gaat daarbij op zoek naar innerlijke lagen en hoe deze een plek kunnen worden gegeven in je leven.

Werkwijze

Body core alignment kenmerkt zich daarmee als een proces om te komen tot meer innerlijke vrijheid en authenticiteit in je leven. Of ook wel meer kunnen leven zoals je van binnen bent. Tijdens een intake gesprek kijken we welke leerpunten er voor je zijn, waar ruimte is voor innerlijke groei en welke spanningen door jou in je leven worden gedragen. Vervolgens wordt dit naar een opbouw in de sessies en de werkwijze daarbij vertaald. Daarbij kan zowel worden gekeken naar verschillende fysieke gebieden (waaronder de rug, de benen of het bekkengebied) die met verschillende levensthema's kunnen worden gecombineerd. Te denken daarbij is aan: het stellen van grenzen, vrij en open kunnen communiceren, meer contactvol zijn, meer intimiteit of duidelijkheid, stappen kunnen zetten of je op een dieper niveau kunnen verbinden met het leven.

De sessies worden afgestemd op de thema's die bij jou leven. Daarbij is ruimte om de dingen echt te verdiepen, om deze te doorvoelen en verbanden te doorzien met andere aspecten in je leven, familiebindingen, conditioneringen, overtuigingen of gehechtheden uit het verleden. Begrenzing los te laten en blokkades weer te laten stromen. Tijdens de sessie wordt je daarbij uitgenodigd en soms ook uitgedaagd om gebieden die voor jou lastig toegankelijk zijn weer te betreden. Het uitgangspunt hierbij is dat alle antwoorden en mogelijkheden om het leven vorm te geven in jezelf aanwezig zijn.

Uitwerking en resultaten

De uitwerkingen van een body core alignment traject kunnen heel divers zijn. Deze hangen af van de thema's waar door jou tijdens een traject aan wordt gewerkt. Toch zijn er een aantal algemene uitwerkingen waar te nemen. Enkele voorbeelden hiervan hebben we hieronder uitgewerkt.

  • Meer vrijheid in jezelf en je lichaam ervaren.
  • Gezonder en vitaler zijn, energie die weer vrijer kan stromen.
  • Doordat blokkades worden opgeheven kan de levensenergie weer vrijer stromen.
  • Antwoorden op dilemma's die in jezelf aanwezig zijn.
  • Opgewerkter, expressiever en creatiever zijn.
  • Een impuls voor groei en ontwikkeling in je leven.
  • Meer rust en balans in jezelf kunnen ervaren.
  • Zien dat je als vanzelf andere beslissingen neemt.
  • Loslaten van negatieve patronen.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden van body core alignment? Neem dan contact op met 06 - 460 22 820 of mail naar info@positivetouch.nl en vraag naar Iljitsj van Kessel of Renate Pico.
 

Je bent van harte welkom!