Trauma healing

Trauma healing is een wijze van behandelen die erop gericht is trauma wat zich in iemands leven heeft voorgedaan te verwerken. Trauma kan zowel worden veroorzaakt door een ingrijpende gebeurtenis als door lang aanhoudende vormen van fysieke, mentale of emotionele stress. De spanningen en stress die hierdoor zijn ontstaan werken dan nog steeds in iemands leven door.

Gevolgen van trauma

De gevolgen van trauma worden vaak onderschat. De ervaringen die iemand heeft ondergaan zijn vaak zo intens dat deze door het innerlijk niet kunnen worden verwerkt. Je gaat het trauma als het ware overleven. Je probeert het de baas te zijn en daarmee wordt het naar de achtergrond verdrongen. Daar doet het nog steeds zijn werk en het kost je vaak enorm veel energie. Langzaam putten de reserves uit en je voelt je steeds op je hoede. De afweer neemt af en ook de energie om nog open en jezelf te kunnen zijn ontbreekt en ook ontspannen blijkt lastig te zijn omdat er dan zoveel wordt gevoeld.

Werkwijze bij trauma healing

De werkwijze van trauma healing is erop gericht om het trauma stap voor stap te verwerken. Op een rustige manier wordt je tijdens reeks van sessies uitgenodigd om contact te maken met het traume en dit te verwerken. Zo kan steeds meer van het trauma naar buiten komen en worden lichaam en geest niet langer belast en kunnen emoties, spanningen en pijn die met het trauma samenhangen worden verwerkt. Zo kan in een reeks van sessies, in een op jou afgestemd tempo de levensenergie weer vrij gaan stromen en de band met het innerlijk weer worden hersteld.

  Uitwerkingen bij herstel van trauma

  De effecten van trauma healing werken vaak op verschillende vlakken door. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • Meer energie, minder last van vermoeidheid en stijve spieren.
  • Het afweer systeem dat weer beter functioneert.
  • Mentaal weer meer rust en orde in het hoofd kunnen ervaren.
  • De dingen beter in verband kunnen zien.
  • Minder angst en weer kunnen vertrouwen.
  • Opgewekter en meer jezelf kunnen zijn.
  • Het gevoel van altijd bezig zijn, jezelf staande houden.
   of ervoor moeten werken los kunnen laten.
  • Vrijer en meer jezelf kunnen zijn.

  Ook iets voor jou?

  Wil je weten welke mogelijkheden trauma healing voor jou te bieden heeft? We nodigen je dan van harte uit om contact met ons op te nemen