Holistische massage

Wat niet kan worden gevoeld of ervaren is meer van invloed dan je denkt. Een holistische massage helpt je om inzicht te krijgen in de oorzaken en achtergronden van spanningen en klachten, om deze te doorvoelen en weer bewust te ervaren waardoor ruimte ontstaat voor heling en heelwording van binnenuit.

Lichaam en geest

Spanningen die in het lichaam aanwezig zijn houden analoog verband met andere aspecten uit ons leven. Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden. Of beter gezegd, samen zijn ze één. Er is geen daadwerkelijk onderscheid tussen hoe ons lichaam functioneert en hoe wij ons voelen, hoe wij denken en hoe wij verbonden zijn met de wereld om ons heen en onszelf. Het lichaam weerspiegelt ons op ieder moment hoe het met ons gaat. 

Fysieke spanningen kunnen worden veroorzaakt doordat:

 • We bepaalde gevoelens of emoties uit het verleden nog niet hebben verwerkt.
 • Je in het heden lastig vindt om jezelf helemaal oorspronkelijk uit te drukken.
 • Het lastig is om bepaalde keuzes in je leven te maken die moeten worden gemaakt.
 • Last hebt van angsten of andere emoties die je naar beneden drukken.
 • Je innerlijk van je vraagt om op een andere manier in het leven te gaan staan.
 • Je down voelen zonder exact te weten waarom.
 • We stappen (proberen) te zetten maar steeds weer uit komen op hetzelfde punt.
 • De energie in je lichaam niet wil stromen en zich vast heeft gezet.
 • Chronische klachten die niet over willen gaan.

Wanneer we dingen vastzetten die horen te stromen ontstaan blokkades die de energie in het lichaam laten stagneren. Zo hou je controle over jezelf. Op fysiek niveau ontstaan nu verhardingen waarin bijvoorbeeld gevoelens of persoonlijke kwalitetien worden vastgezet. Dit kan ook veroorzaakt worden door rollen die we in het verleden hebben gespeeld. Vaak doen we dit onbewust maar we komen daardoor steeds verder van onszelf af te staan. Die persoon die we van binnen zijn.

           "Een klacht laat je als het ware voelen waar het je niet lukt om helemaal jezelf te zijn"

Jezelf onderzoeken

Een holistische massage is een massage die je de ruimte geeft om jezelf te onderzoeken. De aanraking is erop gericht om contact te maken met diepere lagen in jezelf. Het mooie hiervan is dat alle levenservaringen als emoties die nog niet zijn verwerkt, blokkades in het denken, antwoorden en persoonlijke kwaliteiten in het lichaam aanwezig zijn. Gefaseerd krijgt je de ruimte om te ontdekken en te onderzoeken en los te laten maar ook om je kracht(-en) weer te voelen, evenals je kwetsbaarheid. Stap voor stap kom je tijdens dit proces weer dichter bij jezelf. De groei die hierdoor ontstaat draagt er ook toe bij dat spanningen in het lichaam kunnen worden losgelaten, omdat ze niet meer nodig zijn.

De levensenergie die daarmee weer vrij kan stromen werkt niet alleen op fysiek vlak door. Ook kan emotioneel de balans in het lichaam zich weer herstellen of raak je mentaal minder geblokkeerd, meer spontaner of wordt het makkelijker om grenzen aan te geven, wat meer initiatief te nemen of om juist wat rustiger aan te doen.

Moed

De ervaring leert dat er ook moed nodig is om het proces van een holistische massage te ondergaan. Je wordt uitgenodigd om jezelf en je lichaam te onderzoeken. Daarbij kom je soms ook in contact met lagen die voor jou soms wat minder makkelijk zijn. Oude pijn, trauma of verdriet wordt niet voor niets in het lichaam weggestopt. Het is soms lastig om kwetsbaar te zijn. Toch ligt daar juist de weg om weer in contact te komen met jouw levenskracht. Te zeggen, ja deze lagen zijn ook een deel van mij, ook deze lagen mogen er zijn. Zo kunnen oude lagen van pijn of verdriet worden verwerkt.

Uitwerkingen

De uitwerkingen van een holistische massage zijn vaak heel divers. Wanneer een 'probleem' in jezelf wordt opgelost werkt dit door naar alle andere vlakken in je leven. Door aan een bepaald thema te werken herstelt de balans zich vaak op verschillende niveaus tegelijk. Wanneer mentale spanningen worden losgelaten bijvoorbeeld komt er ook meer ruimte in de adem en het onderling contact met mensen, er is minder hoeven, dingen komen spontaan, de stress in het lichaam kan zich ontspannen en ook expressie en creativiteit kan weer stromen. Het leven als geheel staat dan minder onder druk en er ontstaat weer ruimte om te proberen en het mysterie van het leven te ervaren.

Heelwording komt bij holistische massage dan ook vooral voort uit integratie, voelen, ontdekken en bewust ervaren. Wanneer je bewustzijn toeneemt en je weer bewust kunt ervaren kunnen spanningen worden losgelaten. Het leven kan dan weer vrij door je lichaam en stromen waardoor het zelfhelend vermogen wordt geactiveerd.

      ~ Heelwording is vooral een proces van meer inzicht krijgen in jezelf ~

Enkele voorbeelden van uitwerkingen zijn:

 • Levensenergie weer vrijer laten stromen.
 • Gevoeliger, krachtiger en emotioneel meer in balans.
 • Blokkades in je lichaam en leven worden opgelost
 • Controle kan worden losgelaten, overgeven aan de stroom.
 • Minder in het hoofd, spontaner kunnen zijn.
 • Meer in contact met je lichaam en gevoel.
 • Loskomen van bindingen die je beperken
 • Vrijer zijn en expressiever kunnen leven, creatiever zijn.
 • Opgewekter zijn, meer in contact met je innerlijk en je ziel.
 • Denken, voelen en handelen weer in balans.
 • Je leven gaat weer stromen.
 • Weten wie je bent.
 • Kwetsbaar durven zijn.
 • Bewustwording, zelfvertrouwen en innerlijke groei.

Voor meer informatie over het maken van een afspraak, klik dan hier.