Body Core Alignment

Waar holistische massage zich richt op een specifiek thema richt body core alignment zich op een structurele uitbalancering van lichaam en geest. Fysiek, mentale en emotionele integratie is waar body core alignment dan ook voor staat. In een reeks van sessies werk je hiermee toe naar meer energie, meer vrijheid en meer balans tussen lichaam en geest.

Wanneer Body core alignment

Wanneer spanningen lang in het lichaam aanwezig zijn hebben invloed op de wijze waarop het lichaam wordt gevormd. Heb je veel gedragen dan zijn vaak de schouders overbelast, was er sprake van angsten dan kan het lichaam meer ingehouden zijn. Ieder lichaam vertelt zo zijn eigen verhaal. Wat je in je leven hebt meegemaakt zet zich op latere leeftijd dan ook vaak voort. Body core alignment helpt je om deze patronen te doorbreken.

Na verloop van tijd zijn we ons vaak niet meer van onze patronen bewust, zo worden normaal omdat we onze oorspronkelijke manier van handelen hebben afgeleerd. Ook het lichaam past zich hier op aan. De bodymind (Lichaam en geest) raken zo verstrengeld in elkaar. De diepere lagen van het lichaam houden de spanningen die dit oproept echter vast.

Tijdens body core alignment dient het lichaam als uitgangspunt om de bodymind op structurele wijze te onderzoeken en verkennen om aanwezige (bewuste en onbewuste) spanningen om te komen tot een diepere integratie en meer vrijheid van lichaam en geest.

Werkwijze

In een reeks van twaalf tot veertien sessies van anderhalf uur wordt het lichaam op structurele wijze verkend. Vaak wordt eerst begonnen met de rug, de spanningen tussen de schouderbladen en langs de ruggengraat. Daarna richt de aandacht zich op het bekkengebied en wat daarin vastgehouden wordt waardoor een goede balans in het lichaam ontstaan. Vervolgens richt de aandacht zich op de verschillende delen van de benen en een goede aarding en grounding van de voeten (zowel stevig kunnen staan en je kunnen verzetten als ook in beweging kunnen komen.

In de fase die daarop volgt wordt gewerkt aan de gevoelens en het contact met het buikgebied, het sternum en het onderliggende hartgebied, de nek (uitspreken en expressie geven) en het gezicht (spanningen in bijvoorbeeld kaken door de mond stijf op elkaar houden) als ook in de schedel delen waarbij mentale controle wordt onderzocht. Nadat deze gebieden zijn uitgewerkt richt de aandacht zich in de volgende fase op de armen. Daarbij komen onderwerpen aan bod als kunnen aanpakken, loslaten en afhouden en gevoelig kunnen zijn.

Energiefase / Verdieping

Na een eerste doorloop die ongeveer acht sessies in beslag zal nemen volgt een tweede verdiepende doorloop die vier tot zes sessies in beslag zal nemen. In deze fase wordt zowel ingegaan op nog dieperliggende spanningsgebieden die nog verdere aandacht nodig hebben en de uitbalancering (integratie) van het lichaam als geheel waarmee het innerlijk draagvlak van de cliënt wordt vergroot.

Uitwerking en resultaten

Omdat op een diepgaand niveau met het lichaam en de bodymind wordt gewerkt zijn de uitwerkingen van body core alignment tevens diepgaand en structureel van aard.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Meer in contact met je lichaam zijn.
  • De levensenergie kan weer vrijer gaan stromen.
  • Loslaten van chronische spanningen die zowel fysiek als mentaal kunnen zijn.
  • Opgewekter en expressiever zijn.
  • Meer rust in jezelf kunnen ervaren.
  • Doordat de blokkades zijn opgeheven voelt het lichaam weer gezonder en vitaler aan.
  • Meer en harmonie van lichaam en geest.
  • Loslaten van negatieve patronen.
  • Doordat het proces van loslaten kan het leven weer in beweging komen.

Kijk hier voor meer informatie of het maken van een afspraak.