Aanvullende informatie holistische massage

Het lichaam is als holistisch systeem met gevoelens, emoties, de psyche en ons spiritueel bewustzijn verbonden en vormt daarmee tezamen een geheel. Wanneer een van deze aspecten uit balans raakt werkt dat in alle andere vlakken van ons lichaam en leven door. Wanneer emoties bijvoorbeeld niet of niet goed zijn verwerkt vertalen deze zich in fysieke en mentale spanningen.

Vanuit een holistische benadering worden al deze aspecten gezien als een deel van jou als persoon en bestaan allemaal in samenhang met elkaar. Deze zijn niet los van elkaar te zien. Fysieke spanningen houden altijd verband met andere aspecten van ons leven. Ze laten ons in feite zien dat er innerlijk aandacht nodig is, spanningen of klachten zijn de taal van ons innerlijk en lichaam om aan te geven aan dat de tijd is aangebroken om met onszelf aan de slag te gaan. Om meer in balans te komen, om emoties te verwerken, spanningen en stress los te laten en naar de kern van jezelf op zoek te gaan.

Wat als pijnlijk wordt ervaren kan gemakkelijk in de verdrukking raken als een poging niet te worden gevoeld. Het lichaam wordt er nu mee belast. Het houdt deze spanning vast. Door deze gevoelens of herinneringen weer bewust op te zoeken kunnen deze weer worden gevoeld. Ze mogen er zijn en maken weer onderdeel van je leven uit.

Integratie

Door weer contact te maken met de gevoelens, ervaringen en informatie die in het lichaam zijn opgeslagen kunnen deze weer toegelaten worden en worden verwerkt. Nu kan ook de onderliggende energie die daarmee geblokkeerd was geraakt weer vrij gaan stromen. Dit werkt niet alleen positief in het lichaam door maar ook op mentaal / emotioneel gebied kan die ruimte die hierdoor ontstaat weer veel vrijheid geven. Je bent nu als het ware niet mer belast.

Vaak merkt je dit doordat je weer meer spontaan kunt reageren, of juist wat makkelijker bij jezelf kunt blijven. Dit is afhandelijk van de wijze waarop de spanning in je lichaam zijn of haar weerslag op je heeft.

Heelwording door bewustwording

Holistisch werken houd dan ook vooral in om op onderzoek te gaan. Je stelt je weer open voor je de verbinding tussen je lichaam en de geest, voor het gevoel en wat er allemaal in je lichaam gewaard te worden is. Hiervoor worden tijdens een holistische massage diverse technieken en werkvormen toepast die je helpen om met aandacht bij jezelf te voelen en gewaar te worden. Er wordt zo een veilige ruimte voor jou gecreëerd waarin je in staat wordt gesteld bij jezelf op onderzoek te gaan. Iedere stap die daarin wordt gezet geeft je meer vrijheid en ruimte, meer inzicht en brengt je weer dichter bij jezelf. Werken aan jezelf vanuit een holistische benadering gaat dan ook veel verder dan van je klachten af te komen. Het is veel eerder een proces van thuiskomen bij jezelf.