Volg ons ook online:

werkwijze integraal holistische massage

Het LNI is opgericht om integraal en holistische masseurs die bij Positive Touch zijn opgeleid met elkaar te verbinden. Het LNI stelt u bovendien in staat om een masseur te selecteren bij u in de buurt. Integraal holistisch masseurs werken vanuit een holistische visie en dragen bij aan heelwording en bewustwording van lichaam en geest.

Holistisch

Holistisch staat voor de mens als geheel, zowel fysiek als mentaal, emotioneel en spiritueel. Vanuit een holistische visie staat het lichaam dan ook nooit op zichzelf maar staat in analoog verband met andere aspecten in iemands leven. Wanneer het lichaam uit balans is geraakt dat vraagt dat vanuit een holistische visie dan ook niet om fysiek herstel alleen maar ook om op zoek naar de diepere betekenis daarvan te gaan. Een integraal holistische massage nodigt u uit om op onderzoek in uw lichaam te gaan. Om te voelen en te ervaren wat er in de diepere lagen van het lichaam vastgehouden wordt.

Dynamisch geheel

Vanuit een holistische visie is het lichaam dan ook een dynamisch geheel. Zo staat het fysieke lichaam in verband met mentale, emotionele en spirituele aspecten. Vanuit een holistische visie worden spanningen en klachten dan ook als de taal van het lichaam gezien om u te laten weten dat ieder op een andere laag uit balans is geraakt. Het vraagt u om op onderzoek te gaan. Waarom houdt mijn lichaam spanningen vast? Waarom geeft het klachten en wat is de diepere betekenis daarvan?

Mentale of emotionele spanningen die niet door ons kunnen worden doorvoeld worden in het lichaam vastgezet. Ze worden daar voor ons bewaard. De weefsels zullen op deze plekken verharden en de energie kan er minder vrij door gaan stromen. Na verloop van tijd zal het lichaam dan klachten gaan geven omdat de last die zo mee wordt gedragen te zwaar is geworden of het lichaam uitgeput raakt. Dat is dan het signaal van het lichaam dat ons om aandacht vraagt.

Door in het lichaam op onderzoek te gaan kun je tijdens een integraal holistische massage gewaar worden van wat er in het lichaam aanwezig is, of het wellicht emoties of gevoelens of mentale blokkades zijn. Door deze heel bewust op te zoeken en toe te laten en te doorvoelen kunnen deze weer in ons worden geïntegreerd en hoeven ze niet langer in het lichaam te worden opgeslagen waardoor de levensenergie in deze gebieden niet langer stagneert.

Heelwording in alle lagen

De heelwording die tijdens een integraal holistische massage tot stand kan komen werkt dan ook in alle lagen door. Niet alleen het fysiek lichaam kan zich herstellen maar ook mentale en emotionele lagen. Om daarbij te begeleiden werkt een integraal holistisch masseur op een heel rustige en uitnodigende wijze. Er is aandacht voor u als persoon en de massage wordt afgestemd op wat er in u leeft. Hierdoor is er veel tijd om te voelen en dingen tot in de diepste lagen te doorvoelen. De uitwerking van de massage draagt daarmee niet alleen bij aan fysiek, mentaal en emotioneel herstel maar draagt er tevens toe bij dat u weer contact met uw kern kunt maken en waarin beperkingen kunnen worden losgelaten.

Thema's

Thema's waar bij integraal en holistische massage aan kan worden gewerkt zijn divers. Eigenlijk kan de massage voor alle vraagstukken worden gebruikt waar bewustwording een rol kan spelen. Waar wilt u iets over uzelf of uw lichaam leren. Het lichaam is vanuit een holistische visie namelijk een spiegel van andere aspecten van wie wij zijn.

Enkele voorbeelden van thema's waar bij integraal holistische massage aan kan worden gewerkt:

  • Je hebt last van spanningen, klachten of stress
  • Hoofdpijn, burned-out of migraine
  • Vermoeidheid of het denken wat maar niet tot rust wil komen
  • Chronische spanningen of klachten
  • Je relaties lopen niet lekker en je hebt geen idee waardoor dat komt
  • Emoties die nog niet of nog niet goed zijn verwerkt
  • Je wilt jezelf of je lichaam op een dieper niveau leren begrijpen
  • Verwerking van trauma of een emotioneel zware gebeurtenis
  • Meer in contact met je lichaam en je gevoel

Werkwijze

De werkwijze tijdens een sessie wordt altijd afgestemd op u en de situatie die in u leeft of op u van toepassing is. Voorafgaand aan de eerste sessie is er altijd een intake gesprek waarin wordt ingegaan op wat er speelt en hoe de massage daar het beste op kan worden afgestemd. Na afloop van de eerste sessie wordt er een inschatting gemaakt van het aantal sessies wat nodig is en de tijdsduur daarvan.

De sessie zelf bestaat doorgaans uit een eerste rustige en ontspannende fase waarin goed contact met het lichaam kan worden gemaakt en waarbij u helemaal tot zichzelf kunt komen. Het middendeel bestaat uit de fase waarin met de vraag die bij u centraal staat wordt gewerkt en wat de onderzoekende fase wordt genoemd. De massage wordt tenslotte afgesloten met een rustige fase waarin de inzichten en ervaringen die tijdens de massage zijn opgedaan nog eens kunnen worden bekeken en verwerkt.

Heeft u vragen of wilt u aanvullende informatie dan kunt u mailen naar info@positivetouch.nl of bellen met 06 - 460 22 820 en vragen naar Iljitsj van Kessel of Renate Pico.

Terug naar de home pagina van het LNI.

Meer informatie over de methodiek van integrale en holistische massage vindt u hier

Nieuwspagina
Pagina opleiding