Volg ons ook online:

Nieuwsupdate Corona & Protocol

Op deze pagina lees je hoe Positive Touch omgaat met het coronavirus en welke consequenties dit heeft voor het lesprogramma.

Hierop vind je updates en word je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Nieuwsupdate

Update 5 juli 2021 • Dragen mondkapjes tijdens lessen
Nu de cijfers rondom corona weer zo stijgen worden mondkapjes in de lessen tijdens het geven van massages weer gedragen. Tijdens de theorieonderdelen geldt deze regel niet. Ook de loopcirkel wordt weer toegepast.

Update 28 februari 2021 • Opening school 16 maart i.v.m. opheffing lockdown

Vanaf 16 maart zal het lesprogramma van de school weer worden voortgezet onder handhaving van de regels waar wij voor de lock-down ook al mee hebben gewerkt. Samengevat komt dit neer op lesgeven in kleine groepen van maximaal 12 personen en het tijdens de massages dragen van een mondkapje voor zowel ontvanger als masseur. Kijk hieronder voor een overzicht van de regels waarmee binnen de school wordt gewerkt.

Update 15 december 2020 • Sluiting tot 19 januari i.v.m. nieuwe lock down
I.v.m. de nieuwe lock down is de school tot dinsdag 19 januari gesloten. Voor vragen, reserveringen of aanmeldingen voor de informatie avond zijn wij zowel per telefoon als per mail bereikbaar. Aan iedereen een goede tijd toegewenst en als wij ergens bij kunnen helpen dan horen we het graag.

Update 17 oktober 2020 • Gebruik van mondkapjes
Vanaf maandag maandag 19 oktober zal door studenten tijdens de pauzes en in de lessen door de persoon die de massage geeft een mondkapje worden gedragen. Voor de ontvanger is dit niet verplicht, maar indien hier toch de voorkeur naar uitgaat is dit vanzelfsprekend akkoord. Tijdens het intakegesprek wordt door beide personen een mondkapje gedragen. Deze regel is ook van toepassing voor de docenten. Ook tijdens de informatieavond van donderdag 10 december en donderdag 13 januari zal in de gemeenschappelijke ruimte door de deelnemers een mondkapje worden gedragen. In de leszaal (waar voldoende afstand kan worden gehouden) is dit tijdens de avond niet verplicht. Ook door supervisoren en leertherapeuten zal tijdens het geven van de sessies een mondkapje worden gedragen. Wij hopen op deze wijze een waardevolle bijdrage kunnen leveren om de opmars van het virus een halt toe te roepen en tevens een veilige leeromgeving te bieden voor onze studenten.

Update 1 oktober 2020
Vanaf 1 oktober 2020 voeren wij binnen onze school een registratie voor studenten die een bezoek brengen aan de school. Dit om contactonderzoek (indien nodig) conform de richtlijn van het RIVM te ondersteunen. De lessen kunnen conform de nieuwe richtlijnen die door de overheid zijn gesteld doorgang vinden op basis van het protocol waar wij binnen onze school vanaf 1 september mee werken. De aanwezigheidsregistratie is hieraan toegevoegd. Het aantal deelnemers wat deel kan nemen aan de lessen bedraagt normaak 16 deelnemers. Gedurende de corona periode bedraagt dit aantal maximaal 10 deelnemers per groep. De afgelopen periode is gebleken dat hiermee goed kan worden voldaan aan de richtlijnen die door de overheid en het RIVM zijn opgesteld.

Verkort overzicht van de richtlijnen binnen onze school:

  • Bij verkoudheid, griep, een lopende (corona) test of ziekte van een familielid meld deelnemer zich af.
  • Bij binnenkomst handen wassen.
  • Deelnemer wordt gevraagd zich tijdens de lesdagen aan de looproute en aanwijzingen te houden.
  • Tussen lessen door handen wassen. 
  • Steeds 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar aanhouden.

Deze regels blijken in de praktijk erg goed te werken, deelnemers zijn positief en spreken daarbij over een goede werkwijze binnen een goede sfeer. De regels worden bij aanvang van iedere les kort met elkaar doorgenomen en indien er sprake is van wijzigingen worden deze voorafgaand aan de les medegedeeld. In geval van grote wijzigingen ontvang je als deelnemer van ons vooraf een mail.

Opschorting van het Lesprogramma
Positive Touch volgt de richtlijn voor HBO onderwijs waardoor vanaf vandaag (13 maart 2020) tot en met 31 maart a.s. alle lessen komen te vervallen. Wij hopen hiermee een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving en de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

>> Voor studenten wordt gezocht naar een alternatief lesprogramma. Hiervan worden zij zo snel mogelijk via de mail op de hoogte gesteld. Mocht verder uitstel nodig zijn dan zullen we hierover berichten.

>> Voor de groepen die de komende twee weken van start zouden gaan wordt een alternatief startmoment gepland.

Verplaatsing informatieavond
De informatie avond voor de opleiding tot integraal holistisch masseur die gepland stond op donderdag 19 maart a.s. zal worden uitgesteld naar donderdag 23 april. We zien je aanmelding graag tegemoet en mocht verder uitstel nodig zijn dan zal een nieuwe datum worden ingepland.

Annuleren van supervisie en leertherapie
Het gehele programma aan supervisies en leertherapie tussen de periode van 13 maart en 31 maart is per heden komen te vervallen.

Opschorting alle overleg tussen supervisoren, leertherapeuten en docenten
Alle fysieke contact momenten tussen supervisoren, leertherapeuten en docenten zijn tot nader bericht uitgesteld. Hiervoor worden alternatieve momenten gepland.